เว็บหวย ดูดวง ดวงชะตาราศี
ปรากฏการณ์ 3 ฤกษ์มงคล วันสำคัญในวันเดียวกัน วันออกพรรษา พร้อมปรากฏการณ์ จันทร์ซ้อนจันทร์ วันมหาเสน่ห์

ปรากฏการณ์ 3 ฤกษ์มงคล วันสำคัญในวันเดียวกัน วันออกพรรษา พร้อมปรากฏการณ์ จันทร์ซ้อนจันทร์ วันมหาเสน่ห์

ปก-จันทร์ซ้อนจันทร์-วันมหาเสน่ห์

เดือนตุลาคมนี้เว็บ husysod มีวันสำคัญทางศาสนาคือ วันออกพรรษา พร้อมปรากฏการณ์ จันทร์ซ้อนจันทร์ ตรงวันเดียวกัน ซึ่งใน 1 ปี มีเพียง 2 ครั้งเท่านั้น คอหวยห้ามพลาด! อาบแสงจันทร์ในวันมหาเสน่ห์ จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปติดตาม huaysod กันได้เลย

10 ต.ค.2565 เกิดปรากฏการณ์ สามฤกษ์มงคลในวันเดียวกัน วันเพ็ญ วันจันทร์ วันออกพรรษา “จันทร์ซ้อนจันทร์”

ปีนี้ วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล โดยในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ไม่เป็นวันหยุดราชการ มีชื่อเรียกว่าวันปวารณา หรือวันมหาปวารณา คือ วันพระใหญ่ที่สิ้นสุดการจำพรรษาครบ 3 เดือนแห่งพระสงฆ์ในพุทธศาสนา ความเป็นมาและความสำคัญ กิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัติในวันนี้

เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา ของพระภิกษุสงฆ์ ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึง

วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ครั้นครบกำหนดการทรงจำพรรษาครบ 3 เดือนพระพุทธเจ้าทรงปวารณาพระวัสสาแล้วเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกมาสู่มนุษย์โลก ประชาชนพร้อมกันไปทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก พิธีที่กระทำการนั้น เรียกขานกันในการตักบาตรเทโวตามประวัตินี้ก็เท่ากับทำบุญตักบาตร รับเสด็จพระพุทธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากเทวโลกนั่นเอง

หลังจากออกพรรษาพระสงฆ์จะได้รับนุญาตให้ไปค้างแรมที่อื่นได้ จะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน ในวันนี้พระสงฆ์ได้ทำปวารณา เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความเคารพนับถือและความสามัคคี เป็นแบบอย่างในการทำปวารณาให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเอง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตน และสร้างสรรค์สังคมต่อไป

นอกจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาแล้ว วันที่ 10 ต.ค.2565 ยังเป็นปรากฏการณ์ “จันทร์ซ้อนจันทร์” สามฤกษ์มงคลในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญ วันจันทร์และออกพรรษา ซึ่งจะมีพิธีกรรมคติโบราณให้อาบแสงจันทร์ อาบน้ำมนต์น้ำเพ็ญ เสริมสิริมหาเสน่ห์

วันจันทร์ที่พระจันทร์เต็มดวง
วันจันทร์ที่พระจันทร์เต็มดวง

ปรากฏการณ์ จันทร์ซ้อนจันทร์ หมายถึง วันที่พระจันทร์เต็มดวง ซึ่งก็คือวันขึ้น 15 ค่ำและวันขึ้น 15 ค่ำนี้ยังตรงกับวันจันทร์อีกด้วย นอกจากเป็นวันที่พระจันทร์งดงามที่สุด ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวันขึ้น 15 ค่ำ ยังเป็นวันทรงพลังที่สุดในเชิงโหราศาสตร์อีกด้วย

“จันทร์ซ้อนจันทร์” เป็นมหาฤกษ์มงคล ตามคติความเชื่อโบราณ ใช้ฤกษ์นี้สร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยมและทางโชคลาภทั้งปวง มีคุณเกี่ยวกับอำนาจ มหาเสน่ห์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์แค่วันเดียว แต่ในปีนี้มี 2 วัน ซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อ เดือนมกราคม 2565

และนี่คือ ฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ ครั้งที่ 2 ของปี 2565 นี้ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 และบังเอิญตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ตามปฏิทินจันทรคติไทย) โดยเป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วยนั่นก็คือวัน ออกพรรษา จึงกลายเป็น 3 ฤกษ์มงคลในวันเดียวกันนั้นเอง

ในทางโหราศาสตร์ เชื่อถือว่า”พระจันทร์” มีลักษณะร่างกาย ผุดผ่อง รูปร่างสวยงาม ชวนหลงใหล พูดจามีเสน่ห์ ซึ่งวันจันทร์ซ้อนจันทร์ เป็นมหาฤกษ์มงคล เสริมอำนาจมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม ตามคติ ความเชื่อโบราณ ใช้ฤกษ์นี้สร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยมและโชคลาภทั้งปวง มีคุณมากทางแรงอำนาจมหาเสน่ห์

อาบแสงจันทร์ รับพลังแห่ง “จันทราเทพ”
อาบแสงจันทร์ รับพลังแห่ง “จันทราเทพ”

ในคืนวันจันทร์ซ้อนจันทร์ เราสามารถรับพลังแห่ง “จันทราเทพ” ด้วยการออกมายืนกลางแจ้งรับพลังแห่งแสงจันทร์ ทางโหราศาสตร์จีนลักษณะของโหงวเฮ้ง จะมีเนินพระอาทิตย์และเนินจันทร์ เนินพระอาทิตย์คือไท้เอี๊ยง (หน้าผาก) ส่วนเนินจันทร์คือบริเวณท้ายทอย ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็สามารถจะเปิดเนินจันทร์ หรือ“ท้ายทอย”ของเรา เพื่อรับพลังแสงจันทร์ 2-3 นาที คนไว้ผมยาวก็สามารถเกล้าผมหรือรวบผมขึ้นไปได้

การอาบแสงจันทร์ สามารถทำได้โดยเพิ่มการสวดคาถา “โอมจันทรา ศศิประภา นะมะฮา” 1 จบก็ได้ หรือ 15 จบ ตามกำลังของพระจันทร์ สามารถใช้บทสวด “นำมอ ไท้อิม ผู่สัก ม่อฮอสัก” ซึ่งเป็นบทสวดเจ้าแม่กวนอิม สรรเสริญพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เทพแห่งความเมตตา รวมทั้งสวดบท อภยปริตร (อะ-พะ-ยะ-ปะ-ริด) คาถายันทุนนิมิตตังก็เรียก เป็นบทสวดบูชาให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง

สำหรับผู้สนใจรับพลังแห่งจันทร์ อาบน้ำมนต์น้ำเพ็ญ เสริมสิริมหาเสน่ห์ ให้ทำสมาธิมีจิตนิ่งและดึงพลังบวกดีๆ จากแสงจันทร์มาให้กับตนเรา เพื่อเป็นการเสริมอำนาจมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม ปีนี้อาจโชคดีได้เป็นเศรษฐีในงวดนี้ เว็บหวยสดตอบรับทุกเลขเด็ด โชคดีมีเงินใช้ ฝากติดตามบทความต่อๆ ไป หวยสด วันนี้ “สวัสดี”

อ่านบทความอื่นๆ ของเว็บหวย 2019

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts