เว็บหวย ดูดวง ดวงชะตาราศี
บทสวดมนต์ความฝัน

บทสวดมนต์ความฝัน

บทสวดมนต์ความฝัน

บทสวดมนต์ความฝัน วันนี้ เว็บหวย2019 จะพามาดูถึงบทสวดมนต์ความฝัน ที่เสริมความฝันให้ดีขึ้น เพื่อยช่วยเสริมความสัมฤทธิ์ผลให้ดียิ่งขึ้น เราไปดู บทสวดมนต์ความฝัน กันค่ะ

บทสวดมนต์ความฝัน

บทสวดมนต์ความฝัน

บทสวดมนต์ความฝัน ในคืนหรือวันที่ฝัน จะฝันดีหรือร้ายก็ตาม เมื่อตื่นจาก ฝืนแล้ว ให้ท่องบทสวคมนต์ต่อ ไปนี้ เพื่อช่วยเสริมความฝันดีให้ สัมฤทธิ์ผลคียิ่งขึ้น ถ้ฝันร้าขจะ ได้ช่วยบรรเทาให้เบาบางลง

ก่อนสวดควรตั้งนะ โม 3 จบเสียก่อน แล้วกราบ 3 ครั้ง

ยนุทุนนมิตฺตํ อวมงุคลญจ
โย จามนาโป สกุณสสุ สทฺโท
ปาปคุคโห ทุสสุปีนํ อกนฺตํ
พุทธานุภาเวน วินาสเมนฺตุ

ยนุทุนฺนิมิตตำ อวมงุคลญจ
โย จาณนาโป สกุณสสุ สทฺโท
ปาปคุคโห ทุสสุปีนํ อกนฺตํ
ธมฺมานุกาเวน วินาสเมนูตุ

ยนุทุนนิมิตุตํ อวมงุคลญจ
โยจามนาโป สกุณสุส สทฺโท
ปาปคุคโห ทุสสุปีนํ อกนฺตํ
สงฆานุภาเวน วินาสเมนตุ

หรือใช้บทสวดมนต์สั้น ๆ ว่า

พุทธัง นิมิตตัง (พุทธิ นิมิตฺติ)
ธัมมัง นิมิตตัง (ธมฺมํ นิมิตฺตํ)
สังฆัง นิมิตตัง (สงฆ์ นิมิตฺตํ)
ขออวยพรให้ท่านฝันดีและประสบลาภผลในความฝัน

บทสวดมนต์ความฝัน

เพราะ ควานมฝันบางเรื่องสามารถจะเป็นเหตุให้ผู้ฝันบางคน รู้สิ่งที่เขาไม่เคขรู้มาก่อนเลย และรู้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในทางไทยก็ขอมรับว่า ความฝันซึ่งเป็นเครื่องบอกเหตุ- การณ์ถ่วงหน้า เรียกว่า ‘บุรพนีมิค นั้นมีอยู่จริงเช่น อย่างในคัมภีร์ หรือตำราทางศาสนาที่อ้างถึง ‘พระมหาสุบินของพระพุทธเจ้า’ และ อย่างที่ไทยเราในสมัยยุคประวัติศาสตร์โบราณเกือบทุกสมัย ทำนาย บพระสุบิน ของ ก็ขังต้องมีโหรหลวงคอยทำหน้าที่ถวายคำ พระมหากษัตริย์อยู่ด้วยทุกครั้งเสมอไป อิทธิพลของตัวเลขในความฝัน ความฝัน ของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิต เช่นมนุษย์หรือ สัตว์ หรือกับสิ่งของต่าง ๆ

บทสวดมนต์ความฝัน

ตามตำราทำนายฝันส่วนมากที่ให้ ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลข มักจะมีส่วน เคียงกัน อยู่มาก ซึ่งอาจเกิดจ ากการสังเกตหรือพิจารณาเอ กษณะ, รูปร่าง หรือจุดเด่น หรือลำดับของตัวอักษรของสิ่งต่าง มาเป็นหลักเกณฑ์ โดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานาน อายุคนแล้วก็ได้ จึงสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดสอบเปรียบเทียบ ในลักษณะที่เรียกว่า ใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมาก

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ กับ บทสวดมนต์ความฝัน ที่ทางแอดนำเอามาฝากกัน หากเพื่อนๆ ใกล้เวลาหวยออกแล้ว ฝันดีกันบ้างไหมค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะค่ะ ในครั้งหน้า เว็บหวย2019 เว็บอันดับหนึ่ง ของเราจะมานำเสนอ เรื่องอะไรต่อ รอติดตามกันนะคะ วันนี้ เว็บหวย2019 ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ที่มา : หวยสด

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts