เว็บหวย ดูดวง ดวงชะตาราศี
วัดบุโรพุทโธ ศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ในอินโดนีเซีย

วัดบุโรพุทโธ ศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ในอินโดนีเซีย

มรดกโลกวัดบุโรพุทโธ

วัดบุโรพุทโธ ศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ ในอินโดนีเซีย ในโลกของเรา มีสถานที่สวยงาม ลึกลับ และ เต็มไปด้วยเรื่องราว เก่าแก่ทางวัฒนธรรมมากมาย และ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ ความเชื่อที่แตกต่าง มีความหลากหลาย ทางเชื้อชาติ วันนี้ เว็บหวยสด เว็บแทงหวยออนไลน์ อัตราการจ่ายหวยสูงที่สุด 2566 ฝาก 1 บาทรับ 50 ลุ้นได้จริง จะมานำเสนอให้รู้จัก กับ ศาสนสถานแห่งศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้กันค่ะ

ประวัติและความเป็นมาของวัดบุโรพุทโธ

วัด บุโรพุทโธ หรือ มหาสถูปโบโรบูดูร์ (Borobudur Temple) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงมาก ๆ ของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของเกาะชวา เมืองมาเกอลัง ประเทศอินโดนีเซีย

มาดูความหมายของคำว่า “Bara” ความหมายถึง วิหาร หรือ วัด และคำว่า “Budur” หมายถึง ภูเขาสูง ดังนั้น เมื่อนำมารวมกัน จะหมายถึงวัดหรือวิหารที่สร้างอยู่บนภูเขาสูง ตามความเชื่อ วัดที่สร้างไว้บนภูเขาในระดับ ที่สูงที่สุดความหมายคือ ปรินิพาน

วัดบุโรพุทโธ

สำหรับศาสนสถานที่ ยิ่งใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.750 – 850 โดยกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถานที่นับถือ ศาสนาพุทธทำให้มีการสร้างวัด บุโรพุทโธขึ้น เป็นสถูปแบบมหายาน ด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิดลดลั่น กันไปซึ่งมีความสูงถึง 123 เมตร

มหาสถูป ที่มีการตกแต่งด้วยภาพสลักถึง 2,672 ชิ้น และรูปปั้นพระพุทธรูป 504 องค์ มีโดมกลางล้อมรอบด้วย รูปปั้นพระพุทธรูปแต่ละนั่งองค์อยู่ภายในสถูปเจาะรูปสี่เหลี่ยม ที่รอบล้อมสถูป เจดีย์ประธาน ด้านบนสุดมีภาพสลักหิน เล่าเรื่องที่แสดงถึงชีวิต ของพระพุทธเจ้า และข้อความทางพุทธศาสนาถึง 1,460 ชิ้นเลยทีเดียว

มรดกโลกแห่งเอเชีย

มรดกโลกแห่งเอเชียอินโดนีเซีย

โดยยอดชั้น บนสุดของวัด บุโรพุทโธ มีลักษณะเป็น ฐานวงกลมใหญ่ของ เจดีย์องค์ประธาน หากมองจากที่ไกล ๆ จะเห็นเป็นเหมือนรูปดอกบัวขนาดใหญ่กลางขุนเขา ที่สวยงาม และ สงบเงียบ และ เป็นที่คาดว่าจะสื่อถึง นิพพาน เป็นจุดสูงสุดของศาสนาพุทธ

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แนวทางหวยสดออนไลน์ วันนี้ จะบอกว่าที่นี่ยังเป็นศาสนสถานของ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ยิ่งใหญ่ รองจากนครวัดประเทศกัมพูชา ทำให้เรียกได้ว่า วัด บุโรพุทโธ เป็นศาสนสถาน ของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อ ค.ศ.1991 องค์การยูเนสโก UNESCO ประกาศให้วัด บุโรพุทโธ เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม และ มรดกพุทธศาสนา สมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ กลุ่มวัดโบโรบูดูร์ หรือ Borobudur Temple Compounds

มรดกโลกแห่งเอเชียอินโดนีเซีย

วัดบุโร พุทโธที่เที่ยวอินโดนีเซีย อีกหนึ่งมรดกโลกในเอเชียที่ชาว corehuayplus ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม เป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ และ ทำให้เราได้ใกล้กับ ความศรัทธาของคนโบราณ ในยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรือง อย่างมากในประเทศ หมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts