เว็บหวย ดูดวง ดวงชะตาราศี
วัดปรัมบานัน เทวสถานฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

วัดปรัมบานัน เทวสถานฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

วัดปรัมบานัน เทวสถานฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวัดได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์กร UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1991 แต่ละส่วนประกอบล้วนสอดแทรกปรัชญาฮินดูที่เผยแผ่ในดินแดนชวาตอนกลาง วันนี้ทำนายฝัน flash mini เว็บหวยสด คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดของปี 2023 เราจะเสนอให้ทุกท่านได้รู้จักกับวัดปรัมบานันกันมากขึ้น

ประวัติเทวสถานวัดปรัมบานัน (Prambanan)

วัดปรัมบานัน

วัด ปรัมบานันนี้ที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในศิลาจารึกที่เรียกว่า Syiwagrha ค.ศ. 856 ที่นี่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 9 จากการกล่าวถึงวัดแห่งพระตรีมูรติ เป็นอวตารของเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์ ได้แก่ พระพรหม (Brahma ผู้สร้าง) พระนารายณ์หรือพระวิษณุ (Vishnu ผู้ปกป้องรักษา) และพระอิศวรหรือพระศิวะ (Shiva ผู้ทำลาย) ในยุครุ่งเรืองแห่งอาณาจักร Mataram วัดแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์ และพิธีกรรมทางศาสนา

วัด ปรัมบานันเทวสถานสถาปัตยกรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

โดยภายนอกเป็นทรงสูง บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยภาพนูนต่ำ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามายณะ ต่อเนื่องกันจากประตูทางทิศตะวันออกไปตามเข็มนาฬิกาสู่ภายใน และมีโครงสร้างวัดปรัมบานันแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Bhurloka, Bhuvarloka และ Svarloka

Bhurloka ฐานของวัด รวมถึงจัตุรัสด้านนอก มีขนาด 390 ตารางเมตร แทนสถานที่ของมนุษย์และสัตว์ที่ยังมีความปรารถนา

Bhuvarloka ส่วนกลาง แทนผู้คนที่เริ่มเห็นแสงสว่างของความจริง มีวิหารขนาดเล็ก 224 ศาล เรียงเป็น 4 แถว แต่ละแถวมีเจดีย์ ขนาดเล็กจำนวนแตกต่างกัน แถวแรกมี 68 เจดีย์ แถวที่ 2 มี 60 เจดีย์ แถวที่ 3 มี 52 เจดีย์ และแถวที่อยู่บนสุดมี 44 เจดีย์ แต่ละเจดีย์มีขนาดเท่ากัน คือ กว้าง 6 เมตร สูง 14 เมตร

Svarloka ส่วนด้านบนและจัตุรัสด้านในสุด กว้าง 110 ตารางเมตร สูงกว่าพื้นที่ส่วนกลาง 1.5 เมตร แทนอาณาจักรของเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์หรือพระวิษณุ และพระอิศวรหรือพระศิวะ โดยแบ่งเป็น 16 วิหาร ส่วนวิหารหลักมี 3 วิหาร วิหารของพระอิศวรมีขนาดใหญ่และสูงที่สุด คือ 47.6 เมตร

และที่ห้องโถงด้านในสุดเรียกว่า Garbagriha เป็นที่ตั้งของรูปปั้นพระอิศวร สูง 3 เมตร วิหารของพระพรหมและพระนารายณ์มีความสูง 33 เมตร ส่วนที่เหลือเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พาหนะของเทพเจ้าทั้ง 3 เช่น ครุฑ วัว และหงส์ huaysod

การเดินทางท่องเที่ยวเทวสถานที่วัด ปรัมบานัน

วัดปรัมบานัน

สนามบินนานาชาติยอกยาการ์ตา เป็นสนามบินที่ให้บริการเขตเมืองยอกยาการ์ตา ดังนั้นจากสนามบินนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปวัดปรัมบานันได้ ดังนี้

โดยรถยนต์ ระยะทางประมาณ 7.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

รถโดยสารสาธารณะ จากสนามบิน มีรถโดยสารสาธารณะที่เรียกว่า Trans Jogja จอดบริเวณลานจอดรถ Trans Jogja bus lane 1A และจะเดินทางใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ของวัด ปรัมบานัน

  • เวลาเปิด 06.00 น. ปิด 17.00 น. ทุกวัน
วัดปรัมบานัน

การซื้อบัตรเข้าชม อายุ 10 ปีขึ้นไป 25 ดอลลาร์ (ประมาณ 354,634.12 รูเปีย) ส่วนอายุ 3 – 10 ปี : 15 ดอลลาร์ (ประมาณ 212,780.47 รูเปีย) และยังมีราคาแบบ Package ท่องเที่ยว หวยสด เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน – ตุลาคม และระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนตก ดูแนวทางฮานอย Extra วันนี้ คลิ๊กเลย!!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts