เว็บหวย ดูดวง ดวงชะตาราศี
พระพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย

พระพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย

วัดศรีชุม สุโขทัย เป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ และเป็นหนึ่งในวัดที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันนี้ เว็บหวยสด เราจึงอยากพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยววัดที่มีความเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหง หรือ 700 ปีมาแล้ว และอยากให้เพื่อน ๆ ได้มาสักการะพระอจนะ พระที่มีตำนานพระพูดได้ ซึ่งพระที่สวยงามและเกาแก่มาก ๆ เช่นกัน เราเดินทางไปยังวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย พร้อมกันเลยค่ะ

ตามตำนานพระพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)

ประวัติวัดศรีชุม

วัดศรีชุม เป็นวัดส่วนหนึ่ง ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยคำว่า ” ศรี “ มาจากคำพื้นเมืองคำว่า ” สะหลี “ ซึ่งหมายถึง ” ต้นโพธิ์ “ เมื่อมารวมกันเป็น ” ศรีชุม “ จึงมีความหมายว่า ” ดงต้นโพธิ์ “ วัดศรีชุม ถือว่าเป็นศาสนโบราณสถาน ที่สันนิษฐานว่า ถูกสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 และตามฝาผนังอุโมงค์ จะมีภาพเขียนเก่าแก่ อายุกว่า 700 ปี ที่ตอนนี้ลบเลือนไปจนเกือบทั้งหมดแล้ว และยังมีแผ่นหินชนวนสลักภาพลายเส้นเป็นเรื่องในชาดกต่าง ๆ จำนวน 50 ภาพ ประดับต่อเนื่องกันอีกด้วย

ประวัติพระอจนะ

พระพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย
วัดศรีชุม

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/GwAL9Ry00px

ภายในวิหาร ของวัดศรีชุม มีพระประทานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ คือ ” พระอจนะ “ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ศิลปะแบบสุโขทัย มีขนาดหน้าตักกว้าง มากถึง 11.3 เมตร องค์ปัจจุบัน ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในราวปี พ.ศ. 2496-2499 แล้ว และมีตำนานที่เล่าขานกันมาถึงปัจจุบัน คือ เรื่องพระพุทธรูปพูดได้ด้วย

พระพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย
พระอจนะ

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/GwAL9Ry00px

ที่มาของพระพูดได้

ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกกองทัพไปปราบกฎที่เมืองสวรรคโลก ได้มีการมาชุมนุมที่วัดศรีชุมก่อน การรบในครั้งนี้เป็นการรบระหว่างคนไทยเราด้วยกันเอง ทำให้เหล่าทหารไม่มีกำลังใจในการรบและไม่อยากรบในครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้มีการวางแผนสร้างขวัญ และ สร้างกำลังใจให้กับทหาร จึงได้ให้ทหารนายหนึ่ง ปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังขององค์พระอจนะ แล้วพูดให้กำลังใจแก่เหล่าทหาร จึงทำให้เกิดเป็นตำนาน “ พระพูดได้ ” ขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน

พระพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย
พระพูดได้

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/GwAL9Ry00px

การเดินทางมายังวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย

เส้นทางที่ 1

ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 โดยผ่านนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศ

เส้นทางที่ 2

ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เดินทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 โดยผ่านอยุธยา มุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ และเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 เพื่อตรงเข้าสู่พิษณุโลก แล้วเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่สุโขทัย

วัดศรีชุม สุโขทัย ตั้งอยู่บนถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความสวยงามและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. – 17.30 น. ซึ่งมีค่าเข้าชม คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย 10 บาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 30 บาท จะได้เข้ามาชมความสวยงานของวัดและพระพุทธรูปที่เก่าแก่ ศิลปะแบสุโขทัยอีกด้วย

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts