เว็บหวย ดูดวง ดวงชะตาราศี
พาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัดสวย ภาคกลาง

พาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัดสวย ภาคกลาง

วัดสวย ภาคกลาง มีมากมายหลายวัดเลยทีเดียวนะคะ แต่วันนี้ huaysod เราขอนำเสนอ 3 วัด ที่ถือว่าเป็นวัดสวยของภาคกลาง โดยยกตัวอย่างมาจาก 3 จังหวัดในภาคกลาง จะเป็นวัดใดบ้าง และอยู่ที่จังหวัดใดบ้าง ไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

พาทัวร์ 3 วัดสวย ภาคกลาง

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง ตั้งอยู่ที่ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เป็นวัดสวย ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสำคัญในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพราะหลังจากมีการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงธนบุรี พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็นวัดในเขตพระราชฐาน และ สิ่งที่น่าสนใจของวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร คือ พระปรางค์ ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทย ก่ออิฐถือปูน แล้วประดับกระจกเคลือบสี ทำใหห้มีความสวยงามมาก ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย พระปรางค์องค์ประธาน และ พระปรางค์องค์รองอีก 4 องค์ มีลวดลายที่วิจิตรงดงาม โดยทางวัดเปิดให้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความสวยงาม ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.

วัดสวย ภาคกลาง

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/vMz7nqrEXWZj

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย โดยเจดีย์เป็นทรงลังกา ในแบบสุโขทัยอายุกว่า 1,000 ปี โครงสร้างด้านใน ทำจากไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ประดับ ตกแต่ง ด้วยกระเบื้องปูทับ ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีวิหารทั้ง 4 ทิศ และ กำแพงแก้วอีก 2 ชั้น ซึ่งด้านใน เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์พระโคตมพุทธเจ้า โดยทางวัดเปิดให้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความสวยงาม ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 19.00 น.

วัดสวย ภาคกลาง

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/vMz7nqrEXWZj

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

วัดอโศการาม ตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลบางปูซอย 60 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็นวัดดังประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีความสำคัญ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทั้งพระธุตังคเจดีย์ พระเจดีย์หมู่สีขาวทั้ง 13 องค์ โดยแต่ละองค์จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการนั่นเอง โดยทางวัดเปิดให้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความสวยงาม ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

วัดสวย ภาคกลาง

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/vMz7nqrEXWZj

สำหรับ 3 วัดสวย ภาคกลาง ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม และ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ล้วนเป็นวัดดัง วัดสวย ประจำจังหวัดนั้น ๆ ใครสะดวกเดิรทางไปที่วัดใด ก็อยากให้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความสวยงามของวัดกันนะคะ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ผู้ที่ได้กราบไหว้อีกด้วย

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts