เว็บหวย ดูดวง ดวงชะตาราศี
วัดไทยลุมพินี วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินี วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินี วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล
วัดไทยลุมพินี วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินี ถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถาน เขตลุมพินีวัน ถือเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระพุทธเจ้า ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของชาวพุทธ ประเทศเนปาลจึงได้ทำการเชิญประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ มาสร้างวัดที่ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันนี้เราจึงขอพาชาว หวยสด มาดูรู้จักกับวัดแห่งงนี้กัน

ประวัติ วัดไทยลุมพินี

วัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถาน ที่เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาของพุทธบริษัทไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินจากงบประมาณแผ่นดิน และผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลประเทศเนปาล จำนวนทั้งสิ้น 2 แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 5 เอเคอร์ หรือทั้งหมด 13 ไร่เศษ เป็นระยะเวลาเช่าทั้งสิ้น 99 ปี เพื่อบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติควบ 50 ปี

วัดไทยลุมพินี วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล

ซึ่งลุ่มพินีวัน ปัจจุบันได้เป็นพุทธอุทธยาน อนุสรณ์สถาน แห่งการฉลองพุทะชยันตี สมัยที่ท่านอูถั่น ชาวพุทธพม่า ในตอนที่ดำรงตำแหน่งเลขาธการสหประชาชาติ ได้ปรารภ และเชื้อเชิญชาวพุทธทั่วโลก ให้มาร่วมกันสร้างพุทธานุสรณ์สถาน เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระศาสดา ผู้นำสันติภาพให้แก่โลก

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาจากทั่วโลก สนองดำริของท่านอูถั่น พร้อมขอให้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เป็นแกนกลางประสานงานกับโครงการพัฒนาลุมพินีสถาน เพื่อขอพื้นที่ปลูกป่าใหญ่นับหมื่นเอเคอร์ และจักสรรพื้นที่เป็นพุทธอุทยาน พร้อมเชิญประเทศที่นับถือพุทธศาสนา มาสร้างวัดในนามประเทศของตน เพื่อเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนา ในพื้นที่ 6,000 ไร่ มีวัดนานาชาติรวม 23 แห่ง

คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลไทย มีมติเห็นชอบในหลักการสร้างวัดแห่งนี้ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธการ แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง ทำหน้าที่ออกแบบ และความคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ระหว่างไทย และเนปาล ในโครงการพัฒนาลุมพินีสถาน

สิ่งที่มีในวัดไทยลุมพินี

วัดไทยลุมพินี วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล

1.พระอุโบสถ ออกแบบโดยสถาปนิก ศิลปินแห่งชาติ รศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

2.กุฏิมหาเถรสมาคม จำนวน 11 หลัง

3.กุฏิสงฆ์ทรงไทย จำนวน 4 หลัง

4.อาคารหอสวดมนต์ทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

5.อาคารอเนกประสงค์ที่พักสำหรับผู้แสวงบุญ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

6.อาคารสำนักงาน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

7.อาคารโรงทาน จำนวน 1 หลัง

8.อาคารที่พักคณะเตรียมงานผูกพัทธสีมา จำนวน 12 ห้อง

9.ที่พักคนงาน

10.ห้องสุขา ห้องน้ำ สำหรับผู้แสวงบุญ

11.ถนน และสะพาน สำหรับเข้าวัดไทยลุมพินี

ที่ตั้งของวัด

อยู่ในเขตลุมพินี ตำบลลุมมินเด อำเภอรูปันเดหิ แคว้นลุมพินี ประเทศเนปาล เนื้อที่ทั้งสิ้น 20 ไร่ สัญญาเช่าทั้งสิ้น 99 ปี หากหมดสัญญาต่อได้ครั้งละ 50 ปี

วัดไทยลุมพินี วัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล

เจ้าอาวาส

พระศรีโพธิวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤากิ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการแต่งตั้ง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

พระประทานของวัด : พระพุทธสุวรรณภูมิศิริโชค

เวลาทำการ : ทุกวัน

สำหรับพุทธศาสนิดชน หากได้เดินทางไปประเทศเนปาล ไม่ควรพลาดกับการไปสักการะวัด ไทยลุมพินี รวมถึงวัดจากประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ใน ปริมณฑลสังเวชนียสถาน ที่รวมทั้งสิ้นตอนนี้ 23 วัดที่มาสร้างอยู่ที่นี่ เรียกได้ว่าหากมีโอกาสไปเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอน ทั้งความงามที่มาจากแต่ละประเทศ ทั้งยังเป็นการรวมพุทธศาสนาจากหลายเป็นเทศมาอยู่ในที่เดียวกันอีกด้วย

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts