เว็บหวย ดูดวง ดวงชะตาราศี
แทงหวยเสร็จแล้วชวนกันมาเที่ยว “ศรีลังกา” ไหว้พระ 9 วัดขอพร นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง เพิ่มลาภ-เสริมมงคลชีวิต

แทงหวยเสร็จแล้วชวนกันมาเที่ยว “ศรีลังกา” ไหว้พระ 9 วัดขอพร นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง เพิ่มลาภ-เสริมมงคลชีวิต

ปก-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีลังกา

พักสมองหลังการเก็งหวยกันสักหน่อย วันนี้เลยชวนกันมาเที่ยวไหว้พระขอพร นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง ศรีลังกา เปลี่ยนที่เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง สำหรับคอหวยที่ตระเวนไหว้พระขอหวย เอ้ย! ขอพร จากที่ต่างๆทั่วทั้งดินแดนสยามแล้ว วันนี้เรามีสถานที่ใหม่ๆ ไม่ใกล้ไม่ไกล ที่ใครๆก็รู้จัก

เพิ่มลาภ เสริมมงคลชีวิต ไหว้พระ 9 วัดขอพร นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง “ศรีลังกา” ชวนคอหวยมาเที่ยวหลังเครียดจากการแท่งหวย

พูดถึงประเทศ “ศรีลังกา” แล้วจะต้องนึกถึงการมาไหว้พระขอพร แสวงบุญ และยังคงเป็นหนึ่ง ในไม่กี่ประเทศในเอเชีย ที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หวือหวา ให้อารมณ์เหมือนไปเที่ยวชนบทชิวๆ ทำให้การเดินทางมาเที่ยวไหว้พระขอพรที่นี้ ยังคงให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และเรามาเริ่มทัวร์นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลชีวิต ไหว้พระขอพร 9 วัด

ที่แรกไม่ควรพลาดต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตามประวัติกล่าวว่าก่อนจะมี พระศรีมหาโพธิ์ ของศรีลังกานั้น บริเวณนี้เป็นเพียงวนอุทยานเมฆวัน ของพระเจ้าผู้ครองเมือง ต่อเมื่อพระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อปลูกไว้ในสวนเมฆวัน เมืองอนุราธปุระ ของลังกา อาณาบริเวณแห่งนี้จึงเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และมีคุณค่าสำหรับชีวิตชาวลังกานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยต้นพระศรีมหาโพธิ์มีอายุถึงกว่า 2,300 ปี ถือว่าเป็นต้นโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก

ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์

มาชมกันต่อกับเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองอนุราชปุระ เจดีย์รุวันเวลิสายะ เป็นเจดีย์ทรงกลมฟองน้ำ กว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร  ปูด้วยก้อนหินภูเขา ซึ่งในสมัยก่อนใช้ช้างลากหินเหล่านั้นมา ดังนั้นจึงมีการสร้างช้างล้อมไว้จำนวน 362 เชือก เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ช่วยก่อสร้าง ตำนานกล่าวว่า พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะได้ให้ดอกจำปากับพระมหินเถระและพระมหินเถระได้โปรยดอกไม้ลงไปในแผ่นดิน ณ บริเวณหนึ่งแผ่นดินก็ไหว พระราชาจึงได้ถามว่าเหตุใดแผ่นดินจึงไหว พระเถระทูลตอบพระราชาว่า ณ บริเวณนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ อันไม่มีใครเหมือนเลย โดยจะเป็นพระนัดดาคือพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยเป็นผู้สร้างพระมหาเจดีย์นี้

วัดที่ 3 ที่จะไปกันคือ วัดอิสุรุมณิยะ เป็นวัดเล็กๆในพุทธศาสนา สร้างโดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ แต่เดิมเคยเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูมาก่อน โดยวัดตั้งอยู่ติดกับภูเขาเตี้ยๆ มีภาพสลักบนหน้าผา เป็นภาพการเสด็จลงจากสวรรค์ของแม่พระคงคา ณ มาวลีปุรัม ในอินเดีย มีภาพแกะสลักและประติมากรรมหลายชิ้น ที่ปัจจุบันได้จัดเก็บและแสดงไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ปฏิมากรรมคู่รัก ได้รับการยกย่องว่ามีความอ่อนหวานน่ารักที่สุดชิ้นหนึ่งของศรีลังกา

วัดที่ 4 ที่เราจะไปต่อกันคือ เจดีย์ถูปาราม เจดีย์องค์แรกของศรีลังกา มีอายุราว 2,300 ปี  โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงสร้างมหาวิหารและถูปารามเจดีย์ขึ้นมา เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องขวา(กระดูกไหปลาร้า) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากอินเดีย และยังเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 4 (ครั้งแรกในลังกา) เจดีย์ล้อมรอบด้วยเสาหินแกรนิตรูป 8 เหลี่ยม แต่ละต้นสูง 40-50 ฟุต หัวเสาสลักเป็นลวดลายกลีบบัวอย่างงดงาม

วัดถ้ำดัมบุลลา
วัดถ้ำดัมบุลลา

มาต่อที่วัด 5 สถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานบนผืนเกาะลังกา มิหินตะเล เมื่อครั้งพระมหินทเถระและคณะได้เดินทางเป็นสมณฑูตเผยแพร่พระพุทธศาสนามาที่เกาะลังกา ซึ่งในขณะนั้นผู้คนยังมีความเชื่อในการนับถือทะเลมหาสมุทร ต้นไม้ ภูเขา ดังนั้นเมื่อพระมหินทเถระได้แสดงธรรมครั้งแรก จึงแสดงธรรมที่ชี้ให้เห็นกรรมดีกรรมชั่ว จนทำให้ชาวเกาะลังกาได้บรรลุธรรม พระเจดีย์องค์นี้จึงบรรจุพระอัฐิธาตุของพระมหินทเถระ ผู้เป็นพระอรหันต์ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ออกบวชเป็นสมณฑูตเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังลังกานั่นเอง

วัดที่ 6 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของศรีลังกา วัดถ้ำดัมบุลลา เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา ประกอบด้วยถ้ำ 5 ถ้ำ ถ้ำที่ 1 เก่าที่สุด มีพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ขนาดใหญ่แกะสลักจากหินอ่อนยาว 49 เมตร ถ้ำที่ 2 มีพระพุทธสาสน์ พระรูปของกษัตริย์ผู้สร้างเจดีย์ก่ออิฐถือปูน พระพุทธรูป 150 องค์ ถ้ำที่ 3 และ 5 มีขนาดลดหลั่นกันลงไปเล็กน้อย มีพระพุทธรูปปูนปั้น ส่วนถ้ำที่ใหญ่ที่สุด คือถ้ำลำดับที่ 4 มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เต็มไปทั้งเพดานถ้ำ เรียงรายไปตามรอยคดโค้งของผนังถ้ำได้อย่างสวยงาม ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวต้องเข้าไปชมให้ได้

วัดที่ 7 วัดอรุวิหาร เรียกอีกอย่างว่า อโรคาวิหาร (วัดที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการสอนพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ในสมัยอดีตกาล พระไตรปิฎกจะถูกจารึกลงบนใบลาน จนกระทั่งต่อมาได้เปลี่ยนให้มีการจารึกออกมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับหนังสือ และพระพุทธโฆษาจารย์จากประเทศอินเดียได้เดินทางมาสืบพระไตรปิฎก ได้มีการแปลภาษาจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี ทำให้มีคัมภีร์พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อมาให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมของศาสนาพุทธจนถึงทุกวันนี้

วัดพระเขี้ยวแก้ว
วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดที่ 8 วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ตัววัดตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระเขี้ยวแก้ว เบื้องต่ำขวาของพระพุทธเจ้า โดยผู้มาเที่ยวศรีลังกาต่างพากันหลั่งไหลเพื่อมาสักการะพระเขี้ยวแก้วให้เป็นศิริมงคลกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วย

สุดท้ายหมายเลข 9  วัดกัลณียา ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกา และเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสาวกพระอรหันต์อีก 500 รูป ได้เคยเสด็จมายังวัดแห่งนี้ในวันวิสาขบูชา บริเวณวัดมีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวขนาดใหญ่ เชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระแท่นบัลลังก์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดเด่นที่สำคัญของวัดคือพระวิหาร ซึ่งประกอบด้วยพระนอน ห้องประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ศิลปินชื่อดังได้อุทิศเวลากว่า 20 ปีในการสรรค์สร้างภาพจิตรกรรมที่งดงาม

นับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่น่าไปกราบขอพรเป็นอย่างมาก สมาชิกที่ชอบเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงจากตัวเลขแน่นอนค่ะ เป็นสถานที่สการะบูชา และยังมีของแถมให้ชาวเสี่ยงโชคลุ้นกันด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับความสถานที่สำคัญที่น่าศัทธา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวศรีลังกา แฟนๆ คนใหนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว ถ้ามีโอกาสแวะไปสักการะบูชา สถานที่ดังกล่าวได้ตามวาระ  ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล ขอให้แฟนๆโชคดีมีเงินใช้ ฝากติดตามบทความ หวยสด ต่อๆ ไป สำหรับวันนี้ “สวัสดี”

อ่านบทความอื่นๆ ของเว็บหวย 2019

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts